Hub USB 1 cổng chia ra 4 cổng SSK SHU200 (New)

Số cổng kết nối: mở rộng 1 ra 4 cổng USB

Cáp cho mỗi cổng hỗ trợ 5M

Tốc độ cao cho USB 2.0 480 Mbps cho 4 cổng tương ứng, với tiêu chuẩn USB 1.0 cho tốc độ 12 Mbps

Dòng điện: 0.5A

Tương thích với mọi thiết bị, máy tính nếu có kết nối cổng USB

Mô tả

Số cổng kết nối: mở rộng 1 ra 4 cổng USB

Cáp cho mỗi cổng hỗ trợ 5M

Tốc độ cao cho USB 2.0 480 Mbps cho 4 cổng tương ứng, với tiêu chuẩn USB 1.0 cho tốc độ 12 Mbps

Dòng điện: 0.5A

Tương thích với mọi thiết bị, máy tính nếu có kết nối cổng USB

Thông tin bổ sung

Thương hiệu

Thời gian bảo hành

Không bảo hành