NGĂN KÉO ĐỰNG TIỀN 330 Két đựng tiền (nhỏ) XPRINTER – 330 (New)

Size: 336 x 368 x 80 mm
Bill’s clipper: bằng kim loại
Kết nối máy in kích mở :RJ11
Có chìa khóa dự phòng
Kích mở bằng máy in bill hóa đơn

Mô tả

Size: 336 x 368 x 80 mm
Bill’s clipper: bằng kim loại
Kết nối máy in kích mở :RJ11
Có chìa khóa dự phòng
Kích mở bằng máy in bill hóa đơn

Thông tin bổ sung

Thương hiệu