NGĂN KÉO ĐỰNG TIỀN 410 Két đựng tiền XPRINTER – Cash Drawer 410 (New)

Size: 410 x 420 x 100mm
Kết nối máy in kích mở :RJ11
Bill’s clipper: bằng kim loại
Mở khóa bằng chìa khóa dự phòng
Kích mở khóa kết nối với máy in bill tính tiền

Mô tả

Size: 410 x 420 x 100mm
Kết nối máy in kích mở :RJ11
Bill’s clipper: bằng kim loại
Mở khóa bằng chìa khóa dự phòng
Kích mở khóa kết nối với máy in bill tính tiền

Thông tin bổ sung

Thương hiệu