Hiện tượng không nhận IP, không truy cập được trang quản trị. – Reset camera về mặc định – Kiểm tra đầu kết nối mạng – Kiểm tra cấu hình mạng có trùng IP hay không – Khởi tạo user Administratol Kiểm tra vẫn bình thường, khả năng trùng địaContinue Reading